Màrqueting i vendes

Entesa l'estratègia i la cultura corporativa, hem d'aterrar com aproximar-nos a un mercat omnicanal. Disposar d'un pla estratègic de màrqueting i vendes alineat amb l'estratègia de l'empresa és fonamental per a assegurar el creixement en un mercat cada dia més competitiu. El nostre equip especialitzat definiran juntament amb el teu equip una estratègia d'èxit personalitzada que impulsarà el creixement sostenible de la teva companyia, t'ajudarà a diferenciar-te i millorarà la teva rendibilitat.

Sol·licitar Informació

Consultoría marketing y ventas

Pla de creixement en Màrqueting i Vendes

T'ajudem a crear un pla de màrqueting aterrat on el client estigui al centre de totes les accions.

Pla de millora del marge comercial

Potenciem la rendibilitat del teu negoci a través de l'anàlisi de la cartera de clients i plans de captació, basats en una proposta de valor diferenciada que t'ajudarà a destacar davant de la teva competència.

Pla per evolucionar el model comercial

Amb aquest model, el nostre objectiu és implantar un sistema de gestió comercial efectiu on elevarem al teu equip al següent nivell.

CONFIEN EN IMPROVEN

Plan de crecimiento en Marketing y Ventas

El pla de creixement en màrqueting i vendes et permetrà disposar d'una proposta de valor diferenciadora, que cobreixi les teves necessitats i parli el teu idioma. La teva marca deixarà de ser “una més”. Estudiarem el mercat, la competència i els clients de la teva empresa per a poder elaborar un pla de creixement sostenible. Juntament amb el teu equip, desenvoluparem una proposta de valor diferencial que t'ajudarà a destacar al teu mercat i a impactar als teus clients. Disposaràs d'un pla de màrqueting i vendes amb els canals i mercats potencials detectats i quantificats, tant en territori nacional com internacional.

Necessites un Pla de Creixement en Marketing i Vendes si:

 • Han caigut els teus marges..
 • Hi ha alta complexitat comercial..
 • No disposes de polítiques comercials òptimes.
 • No tens visibilitat del ROI.
 • Necessites créixer i no saps on.
 • Saps on créixer, però no ho tens quantificat.
 • No tens un pla clar sobre el que actuar. actuar.
 • Necessites valorar la estructura ideal per a consolidar el creixement.
 • Estàs perdent quota de mercato, es redueixen els marges.

Tot el que aconseguirem junts:

 • Estudiarem i desenvoluparem una quantificació de mercat amb anàlisi de tendències i de la teva competència.
 • Farem un Pla de millora de l'experiència del client, on coneixeràs de primera mà quines són les seves necesitades i experiència.
 • També, un Pla comercial i màrqueting aterrat amb un model comercial sòlid que et permetrà aconseguir els teus objectius en vendes.
 • Un Pla de desplegament internacional on maximitzarem el teu Go to Market enfocant-te en els canals, mercats i països amb major potencial de desenvolupament i valor.
 • Un Pla de màrqueting digital on definirem l'estratègia en els canals en línia per a transmetre la teva proposta de valor i portafoli, així com l'estratègia de venda/captació.

Testimonis

Pla de millora del marge comercial

Amb un pla de millora del marge comercial, potenciarem el teu marge brut, optimitzant el màrqueting mix (Producte, Preu, Promoció i Distribució). En tot moment, revisarem l'eficiència dels recursos, accions i el retorn generat:

 • Definirem plans d'optimització de la gamma de productes.
 • Serveis per a millorar la teva rendibilitat i competitivitat i identifiquem els canals i mercats objectius.
 • Implementarem un Pla de Millora del ROI en les teves inversions de comunicació tant en els canals offline com en línia, així com una estratègia de publicitat efectiva.

I, tot això, amb una única finalitat: ajudar el teu equip a aconseguir els objectius de la companyia tant en vendes com en rendibilitat.

Necessites un Pla de Millora del Marge Comercial si:

 • Et falten dades del retorn d'inversió en comunicació.
 • No disposes d'una inversió per canal..
 • No disposes de estratègia de preu per tipologia de client o per canal.
 • No està optimitzat el teu canal de distribució.
 • Estàs perdent marge i no saps per què.
 • Tens un alt número de referències cada cop vens menys.
 • No saps el retorn del que fas en marketing.
 • No saps les rendibilitats que tenen els diferents canals on opera l'empresa.
 • No tens una política clara de pricing.
 • No hi ha un criteri de com invertir als diferents canals.

Tot el que aconseguirem junts:

 • Desenvoluparem un Pla per a optimitzar la gamma.
 • Durem a terme un Pla de millora del màrqueting mix.
 • Optimitzarem l'eficiència del teu equip comercial.
 • Definirem una estratègia de gestió eficient de la multicanalitat.
 • Realitzarem un Pla de millora del ROI en màrqueting.

Pla per evolucionar el model comercial

Estudiem el mercat per a establir criteris objectius que t'ajudaran a definir la grandària ideal del teu equip de vendes, com estructurar-los, quines competències són necessàries i com dotar-los d'eines que els ajudin a aconseguir i mesurar els KPIs establerts. Per a això fem un mapa dels processos i establim metodologies de treball i seguiment efectiu, orientades a aconseguir un equip d'alt rendiment i enfocat en la captació de negocis.

Aconseguiràs aterrar l'estratègia i els objectius comercials, a més sabràs quins indicadors són clau per a mesurar l'eficiència, tipus de perfils i quants recursos necessita. Al final, sabràs desenvolupar les eines per a fer un correcte seguiment de la activitat i eficiència comercial.

Necessites un Pla per evolucionar el teu model comercial si:

 • Són els teus comercials els que recullen les comandes (perfils, formació, treballs de baix valor afegit).
 • La teva administració comercial es altament complexa..
 • No disposes de criteris de dimensionament comercial i de visibilitat de la performance comercial.
 • Els comercials són els que recullen les comandes.
 • No hi ha control de l'eficiència comercial.
 • Les eines comercials no s'utilitzen correctament.
 • Falten indicadors de seguiment de l'activitat.
 • No hi ha processos comercials compartits.
 • Falta control del que fa la meva xarxa comercial.
 • Tinc la sensació que no tinc l'equip adequat.​.

Tot el que aconseguirem junts:

 • Crearem un model de gestió d'equips comercials, definint els objectius i palanques, i segmentant el mercat i clients.
 • Establirem un pla de desenvolupament d'equips comercials, identificant les competències clau, els perfils òptims, el pla de capacitació i canvis d'estructura, si procedissin.
 • Especificarem una metodologia comercial, fent un mapa del procés comercial i identificant els punts clau de millora en l'efectivitat.
 • Definirem les eines comercials que necessites per a optimitzar els recursos, mesurar l'acompliment i l'efectivitat comercial.
 • Precisarem les àrees de màrqueting i vendes amb kpis claus, i avantatges competitius identificades.

SOLUCIONS D'IMPROVEN

Mira el Leaflet del nostre servei de Màrqueting i Vendes

Coneix detalladament la nostra proposta de valor per al teu departament de màrqueting, vendes i comercial

T'acompanyem?

¿Quieres estar al tanto de todas nuestras publicaciones?

Apúntate a la Newsletter de Improven.