Consultoria Financiera

Amb la consultoria financera, aconseguiràs implantar un model de gestió financera que et permetrà optimitzar les inversions, reduir els riscos del negoci i establir una planificació fiscal per a minimitzar la càrrega tributària. Col·laborem amb tu en la implantació de les millors pràctiques dins del teu departament de comptabilitat i finances per a aconseguir: una visió fiable de la situació financera actual i futura mitjançant projeccions, un balanç sanejat, un control de tresoreria o una optimització del deute, entre d'altres. Tot això amb un únic objectiu: donar resposta a les necessitats del teu negoci i aconseguir els teus objectius estratègics.

Sol·licitar Informació

Consultoría financiera

Finances
Operatives

Implantem bones pràctiques, ordenem registres comptables i apliquem sistemes de costos per a identificar desviacions.

Finances
Corporatives

Tenim una àmplia experiència en operacions de M&A, des de l'elaboració del memoràndum fins a la Due Diligence, agilitzant sinergies i la integració.

Situació
de crisis

Tindràs un acompanyament integral en l'elaboració de plans de viabilitat i IBR, incloent-hi reestructuració de deute i refinançament per a millorar la liquiditat i alleujar la pressió financera.

Finances Operatives

Gràcies a la planificació financera, establim metes, avaluem la situació actual i desenvolupem estratègies per al creixement i estabilitat de la teva empresa a llarg termini. Implantem bones pràctiques, ordenem registres comptables i apliquem sistemes de costos per a identificar desviacions. Amb això, garantim la informació per a la gestió de la teva companyia el que et permetrà analitzar dades efectivament, optimitzar decisions i enfocar-te només en les oportunitats de negoci.

Necessites un servei de Finances Operatives si:

 • Vols resoldre la indefinició de cap a on va la teva companyia, generant un marc de treball que serveixi de rumb per a l'equip directiu.
 • Desitges conèixer si et trobes desviat del teu objectiu, podent identificar el motiu i no entrar en la gestió caòtica d' “alguna cosa va malament”.
 • Vols garantir la viabilitat de la teva companyia evitant una ruptura de caixa que pugui comprometre el futur d'aquesta.
 • Desitges posicionar al departament financer com a palanca d'impuls per al negoci, donant suport als departaments operatius.

Tot el que aconseguirem junts:

 • Planificació financiera: establirem metes financeres, avaluarem la situació actual i desenvoluparem estratègies per a aconseguir aquestes metes. I tot això, per a optimitzar el creixement i l'estabilitat financera a llarg termini.
 • Consultoria de processos financers: implantarem una metodologia de treball que garanteixi les bones pràctiques del departament financer, assegurant que els registres comptables estiguin en ordre i compleixin amb les regulacions vigents. A més, disposaràs un sistema de costos integral que et permetrà el coneixement real dels costos i identificar les desviacions per a poder dur a terme accions correctives.
 • Control de gestió i reporting: definirem una estructura de reporting que garanteixi la informació necessària per a la gestió de la companyia, ajudant la resta de departaments a tenir un millor control de la seva operativa i prendre millors decisions. A través d'un quadre de comandament integral, podràs visualitzar i analitzar les dades de manera efectiva, evitant que l'equip dediqui temps de baix valor en la cerca de la informació i se centri en l'anàlisi de les oportunitats de millora.

Finances Corporatives

Tenim una àmplia experiència en operacions de M&A, des de l'elaboració del memoràndum fins a la Due Diligence, agilitzant sinergies i la integració. A més, optimitzem l'estructura financera per a una gestió efectiva de recursos, atraient inversors i generant confiança per a obtenir finançament addicional en el futur.

Necessites un servei de Finances Corporatives si:

 • Necessites capturar el major valor per la companyia, podent recompensar el dur treball dut a terme pels socis que l'han portat fins avui.
 • Vols evitar problemes legals i comptar amb un assessor de confiança per a redactar el contracte amb els millors termes.
 • Deseas proteger el patrimonio de los socios.
 • Quieres mejorar el posicionamiento competitivo de tu compañía en negociaciones con la banca.

Tot el que aconseguirem junts:

 • Operacions de M&A: desenvoluparem des d'un memoràndum i quadern de venda o la valoració econòmica de la companyia, fins al procés complet de Due Diligence financera, legal i de negoci. Tenim gran experiència en l'acompanyament de fusions i integració, accelerant la captació de sinergies.
 • Optimització de l'estructura financera: aconseguirem una gestió més efectiva dels recursos capitals, minimitzant riscos i podent atreure inversors amb una sòlida imatge corporativa. Generem confiança dels interessats i facilitarem l'obtenció de finançament addicional en el futur.

Situació de crisi

Tindràs un acompanyament integral en l'elaboració de plans de viabilitat i IBR, incloent-hi reestructuració de deute i refinançament per a millorar la liquiditat i alleujar la pressió financera. A més, també et podem ajudar en processos concursals, negociant amb creditors i buscant solucions per a garantir la continuïtat de l'empresa i protegir els interessos dels propietaris.

Necesitas un servicio de Situación de Crisis si:

 • Desitges reduir la incertesa sobre la viabilitat del negoci, entenent la situació actual i futura, per a dissipar els dubtes sobre la seva supervivència a llarg termini i la capacitat per a generar rendibilitat.
 • Vols pal·liar l'estrès de la pressió financera en enfrontar-se a possibles incompliments de les obligacions de pagament.
 • Desitges dotar d'experiència al procés. Generalment és la primera vegada que el propietari s'enfronta en aquesta situació i necessita la companyia d'un expert que el guiï en el camí.
 • Vols ajudar a suportar la pressió emocional i generar un bon canal de comunicació que serveixi de dic de contenció per a l'empitjorament de la situació.

Tot el que aconseguirem junts:

 • Desenvoluparem un Pla de viabilitat i IBR.
 • Restructuraremos el deute i refinançament: reorganitzarem obligacions financeres, reduirem la càrrega del deute i obtindrem condicions de finançament més favorables. Així, alleujarem la pressió financera, millorant la liquiditat i brindant un major marge de maniobra per a l'empresa.
 • T'acompanyarem en processos concursals: t'oferim assessorament i suport especialitzat en la gestió de la situació legal i financera, la negociació amb creditors i la cerca de solucions que permetin la continuïtat de l'empresa. L'objectiu és maximitzar els resultats i protegir els interessos del propietari de l'empresa.

SOLUCIONS D'IMPROVEN

Mira el Leaflet del nostre servei de Consultoria Financera

Coneix detalladament la nostra proposta de valor per al teu departament de finances

T'acompanyem?

¿Quieres estar al tanto de todas nuestras publicaciones?

Apúntate a la Newsletter de Improven.