Integració Estratègia ESG

T'ajudem a integrar tots els aspectes d' ESG en la teva estratègia empresarial per a assegurar creixements sostenibles. Per a això, analitzem quins són els aspectes materials de l'organització segons tots els grups d'interès i establim un pla prioritzat d'accions que ens ajudarà a desplegar millores en cadascuna de les àrees. Un anàlisi profund i a tots els nivells per a aconseguir un Pla de Sostenibilitat complet amb visió de 3 – 5 anys.

Sol·licitar Informació

Integración de estrategia ESG

Govern
Corporatiu

Analitzarem i definirem els models de govern i gestió de la teva organització, identificant els potencials riscos i establint polítiques i plans d'acció per a mitigar-los.

Gestió
Mediambiental

T'ajudem a integrar la gestió mediambiental en l'estratègia general de la companyia, entenent les principals necessitats i impactes en matèria mediambiental.

Impacte
Social

Ajudem a establir línies d'acció que minimitzin els possibles riscos o efectes negatius i alhora, potenciïn els efectes positius en els quals una organització és capaç d'incidir. És aquella "petjada" que vas deixant per existir.

Gobierno Corporativo ESG

En funció del tipus d'empresa que siguis, les necessitats poden ser diverses.

Parlem d'estructura organitzativa, models de reunions, mecanismes de control i polítiques a implementar.

Aquest servei no cerca únicament el compliment de la legalitat, sinó que és una oportunitat per a assegurar que els models de govern i gestió són sostenibles en el llarg termini.

Necessites una solució en Govern Corporatiu si:

 • Has de cobrir l'obligatorietat de la legislació vigent.
 • Sorgeixen problemes entre els comandaments directius en la presa de decisions.
 • Necessites identificar qui fa què dins de l'organització.

Tot el que aconseguirem junts:

 • Desenvoluparem un model de govern i gestió per a la teva organització ajustat a les teves necessitats actuals i futures, que, a més de complir amb els requeriments legals complirà amb les necessitats derivades de l'estratègia marcada.

Gestió
Medioambiental ESG

Amb aquest servei t'ajudem a integrar la gestió mediambiental a l'estratègia general de la companyia. Entenent les principals necessitats i impactes en matèria mediambiental, podrem definir polítiques i indicadors, identificar riscos i establir plans per a millorar a curt, mitjà i llarg termini.

Necessites un Pla de Gestió Mediambiental si:

 • Desitges cobrir l'obligatorietat de la legislació vigent, que suposa una sèrie de requisits mediambientals i sobre els quals han d'actuar.
 • Vols anticipar-te a possibles solucions mediambientals per a aspectes que la teva organització vol potenciar ja que pot suposar un avantatge competitiu o una línia potencial d'ingressos.

Tot el que aconseguirem junts:

 • Establirem de forma estructurada les línies a seguir en el pla mediambiental els pròxims anys.
 • Definirem, identificarem i construirem plans de cara a millorar el futur.

Impacto Social ESG

Tota organització deixa una “petjada” pel simple fet d'existir: opera en un entorn concret i es relaciona amb una sèrie d'individus o organitzacions específiques. Aquestes relacions marquen en major o menor mesura com és la teva “petjada”.

Amb aquest servei t'ajudem a establir línies d'acció que minimitzin els possibles riscos o efectes negatius i alhora, potenciïn els efectes positius entre els teus grups d'interès.

Necessites un Pla d'Impacte Social si:

 • Tens la necessitat de cobrir l'obligatorietat de la legislació vigent.
 • Veus que el talent marxa.
 • Existeix soroll o malestar en l'organització.
 • Impossibilitat d'avaluar l'acompliment de les diferents persones.

Tot el que aconseguirem junts:

 • Gestió del talent: Establirem polítiques internes i externes que assegurin la sostenibilitat del negoci, com poden ser polítiques retributives, plans d'igualtat, polítiques de formació, d'acolliment…
 • Cadena de Subministrament responsable: Parlem de l'aplicació de polítiques de protecció dels drets humans aplicades a tota la cadena de subministrament com per exemple, polítiques de compra i subministrament responsable, polítiques d'homologació de proveïdors i aliats…
 • Contribució a l'entorn: en aquest punt t'assessorem i ajudem a estructurar accions socials per a maximitzar l'impacte i la generació de valor.

SOLUCIONS IMPROVEN

Mira el Leaflet de nuestro servicio de ESG

Conoce en detalle nuestra propuesta de valor para mejorar el impactar social de tu empresa.

T'acompanyem?

¿Quieres estar al tanto de todas nuestras publicaciones?

Apúntate a la Newsletter de Improven.