Gestió del Talent Humà

És important la vinculació del talent humà amb els objectius estratègics de la companyia. Imagina noves maneres de gestionar i organitzar a les persones, alineades amb el model de negoci, permetent-te aconseguir l'estratègia marcada. Actuem sobre el comportament de les persones per a millorar el rendiment de l'organització. Perquè la transformació cultural només és possible emprant metodologies innovadores, capaces d'impulsar i transformar l'aprenentatge en comportament, amb un impacte substancial en el rendiment tant individual com col·lectiu.

Sol·licitar Informació

Gestión del talento para empresas

Acompanyament
Directiu

Donem suport a la transformació i el desenvolupament del lideratge dels teus professionals i equips directius per a facilitar l'adaptació a un entorn en permanent canvi.

Desenvolupament
i formació

Executem les accions pertinents per a definir i identificar el potencial i el talent actual de l'organització, facilitant la transformació.

Selecció
de talent

Generem nous comportaments, actituds i respostes alineades amb les necessitats de l'organització.

Consultoria
de Talent

Definiremos la cultura requerida para afrontar la estrategia de la empresa, los nuevos retos y la gestión del cambio.

CONFIEN EN IMPROVEN

Acompañamiento Directivo

La nostra missió és donar suport a la transformació i el desenvolupament del lideratge dels teus professionals i equips directius. D'aquesta manera, podrem facilitar i garantir la seva adaptació a un entorn en permanent canvi i molt competitiu. Alinearem l'Estratègia – Cultura – Persones, posant el focus a aconseguir un impacte positiu en els resultats del negoci.

Necessites un Acompanyament Directiu si:

 • Has de millorar les relacions interpersonals amb el teu equip.
 • Requereixes d'un equip directiu que estigui alineat per a poder dur a terme amb èxit el projecte empresarial.
 • Necessites eines per a poder delegar, sentir-te més segur en la gestió, en la presa de decisions, la comunicació amb l'equip i el lideratge.

Tot el que aconseguirem junts:

 • Disposaràs d'un acompanyament individual, d'equips i mentorització.
 • Aconseguirem alinear als equips directius.
 • Progressaràs en la presa de decisions.
 • Milloraràs en la gestió i coordinació dels equips de treball.
 • Prosperaràs en l'organització i gestió de la teva empresa.
 • Podrem ajustar les demandes del lloc, de l'organització i de la nova cultura.

Desarrollo y Formación

Aportem solucions per a desenvolupar el talent del teu equip. Entenem que el desenvolupament del talent només és possible emprant metodologies innovadores, capaces d'impulsar i transformar l'aprenentatge en comportament, amb un impacte substancial en el rendiment tant individual com col·lectiu.

Necessites un Pla de Desenvolupament i Formació si:

 • Encara que els teus càrrecs intermedis siguin molt bons tècnicament, no saben gestionar, delegar, liderar o planificar.
 • Necessites que el teu equip desenvolupi les soft-skills perquè siguin més flexibles, treballin millor en equip i millorin la comunicació.
 • Precises que es treballi de forma més coordinada i col·laborativa.
 • Necessites gent més proactiva, que tinguin solucions i no problemes. Persones que innovin.
 • Requereixes major eficàcia en les reunions per a evitar pèrdues de temps.
 • Necessites un equip comercial que generi comandes i desenvolupin negoci.
 • Perceps tensió i mal ambient de treball.
 • Necessites donar resposta a les noves demandes del negoci i no estàs segur si disposes de les persones adequades i amb el nivell d'implicació necessari.
 • Necessites uns criteris objectius per a poder retribuir en base a la contribució a l'empresa.
 • Has de preparar a les persones per al futur de l'organització (plans de carrera, de successió, família…).
 • No hi ha unió en la direcció. Cada responsable dirigeix d'una forma.

Tot el que aconseguirem junts:

 • Conformarem equips més professionals i competents, capaços d'adaptar-se amb major facilitat i rapidesa als canvis de l'entorn i, per tant, de la teva empresa. Equips d'alt rendiment i més eficients.
 • Millorarem els fluxos de comunicació entre departaments i, per tant, l'agilitat i l'eficàcia.
 • Disposaràs de perfils comercials amb major visió del negoci, més eines i per tant increment de les vendes.
 • El teu equip serà capaç d'adaptar-se a les noves metodologies implantades en l'organització.

Selecció de talent

Executem les accions pertinents per a definir i identificar el potencial i el talent actual de la teva empresa, facilitant la transformació. El nostre objectiu és generar nous comportaments, actituds i respostes alineades amb les necessitats de l'organització.

Necessites un servei de Selecció de Talent si:

 • Has fet una selecció interna i cap et serveix. No han funcionat, tenia molta experiència, però no s'ha adaptat a l'empresa ni a l'equip.
 • Internament no tens recursos per a fer aquest procés.
 • Vols incorporar als millors del sector perquè desenvolupin projectes amb la companyia.
 • Desitges contractar perfils estratègics i no equivocar-te.
 • Requereixes perfils molt especialitzats i són difícils de trobar.
 • Vols gent de la competència i que conegui el sector.
 • Prefereixes evitar que internament se sàpiga que estàs buscant a algú.

Tot el que aconseguirem junts:

 • Reduirem el temps i els costos en la identificació de la persona/lloc/cultura, evitant la rotació.
 • T'aportarem informació completa tant des de l'àmbit psicològic com tècnic.
 • Garantirem l'eficàcia en el procés d' onboarding.

Consultoría de talento

Aportem solucions per a definir, avaluar i desbloquejar el talent en les organitzacions. Entenem que la transformació cultural només és possible emprant metodologies innovadores, capaces d'impulsar i transformar l'aprenentatge en comportament, amb un impacte substancial en el rendiment tant individual com col·lectiu.

Però també, és molt important mesurar els resultats i per això, els nostres serveis estan orientats a dissenyar i analitzar informació relacionada amb les persones que formen part de l'ecosistema de les organitzacions per a extreure tot el potencial de les dades amb la finalitat de prendre millors decisions.

Necessites un servei de Consultoria del Talent si:

 • Necessites portar endavant canvis per a adaptar-te al mercat i no pots fer-lo amb la manera de treballar actual ni amb les persones que tens.
 • Necessites gent més compromesa i amb actitud.
 • Tens una alta rotació i les persones marxen.
 • Perceps tensió i mal ambient de treball.
 • Necessites donar resposta a les noves demandes del negoci i no estàs segur si disposes de les persones adequades i amb el nivell d'implicació necessari.
 • Necessites uns criteris objectius per a poder retribuir en base a la contribució a l'empresa.
 • Has de preparar a les persones per al futur de l'organització (plans de carrera, de successió, família…).
 • No hi ha unió en la direcció. Cada responsable dirigeix d'una forma.

Tot el que aconseguirem junts:

 • Durem a terme un projecte de creixement de manera sostenible.
 • Definirem un pla estratègic de l'empresa amb un capital humà alineat i compromès.
 • Dissenyarem una proposta de valor atractiva per a fidelizar el talent i poder ser competitiu.
 • Implantarem una estratègia amb èxit i aconseguirem els resultats esperats.
 • Professionalitzarem l'empresa per a competir en el mercat.
 • Homogeneïtzarem l'estil de lideratge.

SOLUCIONS D'IMPROVEN

Mira el Leaflet del nostre servei de Cultura i Talent

Coneix detalladament la nostra proposta de valor per al teu departament de talent, i mira en quines àrees et podem ajudar.

T'acompanyem?

¿Quieres estar al tanto de todas nuestras publicaciones?

Apúntate a la Newsletter de Improven.